OptiVision - mišljenje, cijena, komentari, službena stranica

OptiVision – mišljenje, cijena, komentari, službena stranica

Na nekim mjestima ispadne OptiVision opisan kao sredstvo sposobnog 100% povrat vida u svim uvjetima. Naravno, to nije. Ako oko problema zbog teške bolesti ili ozbiljne ozljede, nema prirodnih lijekova ne može eliminirati patološkog stanja. Često zahtijeva dugotrajnu farmakoterapiju ili kirurške intervencije. Prirodni kompleksi su potrebni za podršku i sprječavanje promjena povezanih sa starošću. U …